Cel coachingu

Cel coachingu:

  • dobro klienta,
  • zmiana,
  • rozwiązywanie problemu,
  • dokonanie wyboru,
  • budowanie motywacji,
  • wzrost efektywności,
  • proces doskonalenia pod okiem coacha

zmiana stanu niesatysfakcjonującego na satysfakcjonujący.