Rodzaje coachingu

Rodzaje coachingu:

  • Personal coaching – dla osób indywidualnych, związany z osobistymi potrzebami
  • Couple coaching – coaching dla par
  • Family coaching – coaching dla rodzin, rodziców i młodzieży
  • Career coaching – coaching związany z karierą i życiem zawodowym
  • Wellness coaching – coaching w zakresie zdrowia i samopoczuci
  • Spiritual coaching – coaching w zakresie duchowości

Pracuję według Kodeksu Etycznego Coacha, który kieruje się normami ustanowionymi przez International Coach Federation (ICF). Respektuję również kodeks etyczny Izby Coachingu.

Obecnie zarządzanie coachingowe oparte na skoncentrowaniu na cel jest jedną z najdoskonalszych form zarządzania organizacjami i ludźmi.