Psychoterapia

Pracuję integrując wiedzę i umiejętności terapii Gestalt i TSR-u. W terapii Gestalt (czyt. gesztalt), głównym celem jest poszerzenie świadomości samego siebie, własnych uczuć, myśli, potrzeb i sygnałów z ciała. Dzięki terapii Gestalt człowiek rozwija umiejętność zaspokajania swoich potrzeb oraz uczy się odpowiedzialności za swoje wybory i działania. W podejściu TSR skoncentrowanym na rozwiązaniach celem nie jest samo rozwiązanie problemu, ale poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla trudnych sytuacji Klienta, w których się znalazł. Zamiast tworzenia teorii na temat : „jak być powinno” i „dlaczego tak nie jest”, TSR zajmuje się tym „co się sprawdza” i „co pomaga”.

W mojej pracy psychoterapeutycznej w praktyce łączę oba te podejścia.